Заштитник од пренапони

  • TSPD-DC пренапонски заштитник за DC апликации

    TSPD-DC пренапонски заштитник за DC апликации

    Заштитниците од пренапони од серијата TSPD-DC се применуваат на страната на системот DC која е под 1000 V, заштитата треба да се спроведе, особено за соларни панели на соларни фотонапонски енергетски систем и линиски пренапон на линиите помеѓу страните на соларниот панел и DC-от на инверторот предизвикан од гром или пренапон. .